Danh sách phim "Đấu Phá Thương Khung Bản Đặc Biệt Tập 2"
Eps2 Đấu Phá Thương Khung Bản Đặc Biệt Tập 2

Đấu Phá Thương Khung Bản Đặc Biệt Tập 2

Đấu Phá Thương Khung Bản Đặc Biệt Tập 2
Season 1
Episode: 2
Ngày chiếu: 2020-04-02

Băng Hoàng Hải Ba Đông, từng là một kẻ giết người máu lạnh. Nhận được một nhiệm vụ của chủ nhân đến sa mạc để tìm một xà nữ. Khi…

Episode Title: Đấu Phá Thương Khung Bản Đặc Biệt