Danh sách phim "Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về Tập 8"
Eps8 Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về Tập 8

Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về Tập 8

Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về Tập 8
Season 2
Episode: 8
Ngày chiếu: 2023-12-25

Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về kể về câu chuyện của chàng thanh niên máu nóng Xiao Yan. Hoàn thành lời hứa ba năm với Nalan Yanran,…

Episode Title: Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về