Danh sách phim "Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về Tập 7"
Eps7 Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về Tập 7

Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về Tập 7

Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về Tập 7
Season 2
Episode: 7
Ngày chiếu: 2023-12-25

Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về kể về câu chuyện của chàng thanh niên máu nóng Xiao Yan. Hoàn thành lời hứa ba năm với Nalan Yanran,…

Episode Title: Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về