Danh sách phim "Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về Tập 32"
Eps32 Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về Tập 32

Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về Tập 32

Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về Tập 32
Season 2
Episode: 32
Ngày chiếu: 2024-02-19

Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về kể về câu chuyện của chàng thanh niên máu nóng Xiao Yan. Hoàn thành lời hứa ba năm với Nalan Yanran,…

Episode Title: Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về