Danh sách phim "Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về Tập 15"
Eps15 Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về Tập 15

Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về Tập 15

Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về Tập 15
Season 2
Episode: 15
Ngày chiếu: 2024-01-15

Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về kể về câu chuyện của chàng thanh niên máu nóng Xiao Yan. Hoàn thành lời hứa ba năm với Nalan Yanran,…

Episode Title: Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về