Danh sách phim "Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về Tập 12"
Eps12 Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về Tập 12

Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về Tập 12

Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về Tập 12
Season 2
Episode: 12
Ngày chiếu: 2024-01-16

Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về kể về câu chuyện của chàng thanh niên máu nóng Xiao Yan. Hoàn thành lời hứa ba năm với Nalan Yanran,…

Episode Title: Đấu Phá Thương Khung 2: Thiếu Niên Trở Về