Danh sách phim "Bệnh Dịch Ma Cà Rồng Tập 31"
Eps31 Bệnh Dịch Ma Cà Rồng Tập 31

Bệnh Dịch Ma Cà Rồng Tập 31

Bệnh Dịch Ma Cà Rồng Tập 31
Season 1
Episode: 31
Ngày chiếu: 2020-07-09

Phim xoay quanh tiến sĩ Ephraim Goodweather, giám đốc một trung tâm kiểm soát bệnh dịch được cử đến điều tra và chống lại một căn bệnh mới có khả…

Episode Title: Bệnh Dịch Ma Cà Rồng