Danh sách phim "Bảo Vệ Vị Vua Rồng Tập 9"
Eps9 Bảo Vệ Vị Vua Rồng Tập 9

Bảo Vệ Vị Vua Rồng Tập 9

Bảo Vệ Vị Vua Rồng Tập 9
Season 1
Episode: 9
Ngày chiếu: 2021-02-13

Sim Chung Yi có khả năng phân biệt hàng ngàn màu sắc. Đó là một cô gái tươi sáng. Sim Chung Yi gặp một nhạc công piano tên là Ma…

Episode Title: Bảo Vệ Vị Vua Rồng