Danh sách phim "Bảo Vệ Vị Vua Rồng Tập 24"
Eps24 Bảo Vệ Vị Vua Rồng Tập 24

Bảo Vệ Vị Vua Rồng Tập 24

Bảo Vệ Vị Vua Rồng Tập 24
Season 1
Episode: 24
Ngày chiếu: 2021-02-15

Sim Chung Yi có khả năng phân biệt hàng ngàn màu sắc. Đó là một cô gái tươi sáng. Sim Chung Yi gặp một nhạc công piano tên là Ma…

Episode Title: Bảo Vệ Vị Vua Rồng